Home

Wij bouwen aan veiligheid!

De veiligheidscoördinatie is verplicht op alle tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerddoor ten minste twee aannemersdie tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen.


Na goedkeuring offerte wordt een contract en een veiligheids- & gezondheidsplan opgemaakt, dit dient te gebeuren voor de start van de werken.

Eens de werken gestart zijn komt er meermaals een veiligheidscoördinator langs op de werf, hij maakt een werfverslag op met de aandachtspunten inzake veiligheid. 

Na afronden van de werken verzamelen we samen met de bouwheer de nodige documenten voor het Post Interventie Dossier. Dit is het paspoort van je huis of verbouwingen en is een noodzakelijk document bij de eventuele verkoop later.


Je gaat je huis verkopen maar mist een post interventie dossier? 


Het PID is een verplicht document dat afgeleverd wordt na de bouwwerken. Het PID zal opgevraagd worden door de notaris bij ellke verkoop van een woning of appartement in België

  • waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001
  • of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meer aannemers.


Is je huis gebouwd na 2001 of voerde je verbouwingen door maar is het PID verloren gegaan? Dan kunnen we je helpen. Samen gaan we op zoek naar de nodige documenten van je huis en bundelen die in een nieuw Post Interventie Dossier. 


Zonder het PID zal je huis niet meer verkocht kunnen worden. 

Verkoop je een woning gebouwd voor het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022.


Dit attest bevat informatie over asbest in de woning en toetst of de woning asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper duidelijk geïnformeerd. 


Een asbestattest moet opgemaakt worden door een gecertificieerde asbestinventarisator.


Wij voeren niet-destructieve onderzoeken uit voor asbestattesten bij verkoop.

Ga je bouwen of verbouwen*? Dan ben je verplicht een EPB-verslaggever aan te stellen. 


EPB is de afkorting van ENERGIEPRESTATIE& BINNENKLIMAAT en bepaalt in welke mate uw project geïsoleerd en geklimatiseerd kan worden om een ​​goede leefbaarheid te creëren in de nieuwbouw of het te renoveren pand.

Sinds 1 juli 2011 isbij nieuwbouw of bij grote werken aan uw afvoer-leidingenvoor afval- en/of regenwater, eenkeuring van de privériolering verplicht. Met privériolering wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Wij zijn actief in de regio's West- en Oost-Vlaanderen.

(regio's Brugge, Oostende, Blankenberge, Knokke-Heist,

Koksijde, Ieper, Beernem, Roeselare, Kortrijk, Gent, ... )